Německo

Paní Stanislava Wittibschlager, německá právníčka (do roku 2009 ako německá advokátka), je švýcarskou advokátkou, ktorá pracuje v Curychu. Poskytuje právní poradenství a zastupuje klienty ve švýcarském jako i v německém právu, speciálně v přeshraničních otázkách. K tomu Vás můžeme prostřednictvím našich partnerských advokátů zastupovat také v Německu.

Naše právní služby pro podnikatele:

 • Zakládání společností, poboček, dceřiných společností ve Švýcarsku a Německu, usídlování německých firem a podnikatelů ve Švýcarsku
  • Právní poradenství ve švýcarském a německém živnostenském, smluvním a pracovním právu
  • Právní poradenství ve švýcarském a německém právu obchodních společností
  • Smluvní agenda
  • Právní poradenství v oblasti smluvní dokumentace společnosti
  • Daňové poradenství
 • Vyhotovování a přezkoumávání smluv podle švýcarského a německého práva:
  • Pracovní smlouvy
  • Kupní smlouvy, distribuční smlouvy
  • Obecné obchodní podmínky
  • Smlouvy o dílo
  • Nájemní smlouvy
 • Import/Export, celní právo, daň z přidané hodnoty, daň z obratu
 • Soutěžné právo
 • Povolení, licence, povolení k pobytu, povolení k usazení se
 • Právní poradenství při koupi nemovitostí, prodej ve Švýcarsku a Německu
 • Zpravování pohledávek, exekuce, vymáhání pohledávek ve Švýcarsku a Německu, zastupování v konkurzních a restrukturalizačních řízeních
 • Výkon německých rozhodnutí ve Švýcarsku
 • Zastupování před švýcarskými soudy, mimosoudní zastupování ve Švýcarsku a Německu

Naše právní služby pro soukromé osoby:

 • Právní poradenství v německém, švýcarském a mezinárodním soukromém právu
 • Změna bydliště ve Švýcarsku a Německu
 • Povolení na pobyt a usazení se, atd., pro Němce ve Švýcarsku a pro Švýcari v Německu
 • Daňové otázky
 • Zpravování pohledávek, především vymáhání pohledávek a exekuce ve Švýcarsku a v Německu, zastupování německých věřitelů v exekučních a konkurzních řízeních ve Švýcarsku
 • Švýcarské a německé rodinné a dědické právo:
  • Manželské a dědické smlouvy, společné jmění manželů, rozvod, rozvodové dohody, výživné (manžel, dítě) – především poradenství ohledně právních aspektů podle švýcarského a německého práva jako i daňových dopadů
  • Mediace
  • Majetkové plánování, spolky a nadace
 • Vyhotovování a přezkoumávání smluv podle švýcarského a německého práva:
  • Pracovní smlouvy
  • Kupní smlouvy
  • Obecné obchodní podmínky
  • Nájemní smlouvy
  • Dohody o rozdělení majetku, manželské dohody, dohody o rozvodu, dohody o výživném
  • Dědické dohody
 • Právní poradenství při koupi nemovitostí ve Švýcarsku a v Německu
 • Výkon německých rozhodnutí ve Švýcarsku
 • Vedení řízení ve Švýcarsku jako i zastupování před úřady
 • Family Office Services