Skip to content

JUDr. Veronika Hanáková, Advokát

JUDr. Veronika Hanáková je ve Švýcarsku jako slovenská advokátka – Advokát zapsána do veřejného seznamu podle čl. 28 BGFA – (Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte – Spolkový zákon o volném pohybu advokátek a advokátů), který vede Dozorčí komise nad advokátkama a advokáty Nejvyššího soudu v kantonu Curych. Na Slovensku je JUDr. Veronika Hanáková – Advokát zapsaná pod číslem 5472 do seznamu advokátů, vedeného Slovenskou advokátní komorou.

Preferované oblasti činnosti

JUDr. Veronika Hanáková poskytuje právní poradenství a zastupuje podnikatelské subjekty a fyzické osoby ze Švýcarska, České republiky a Slovenské republiky, především v oblasti mezinárodního hospodářského práva, práva obchodních společností, obchodního práva, exekučního a konkurzního práva, smluvního práva, práva nemovitostí, dědického práva, rodinného a rozvodového práva, pracovního práva, cizineckého a migračního práva, pojistného a celního práva. Mimo jiné pracovala jako Právnička na Antimonopolním úřade Slovenské republiky, oddělení koncentrací (fúze, akvizice, Joint – Ventures). Má rozsáhlé zkušenosti z oblasti soutěžního práva a správního práva.

Těžištěm její činnosti jsou právní vztahy mezi Švýcarskem, Českou republikou a Slovenskou republikou v souvislosti s vymáháním pohledávek, zakládáním společností, nabýváním nemovitostí, také v souvislosti s dědickými řízeními a rozvody s mezinárodním prvkem jakož i s obchodními smlouvami.

Pracovní činnost

  • Advokát – slovenská advokátka – v advokátní kanceláři Zuzak Rechtsanwälte AG (od 2017)
  • Advokátka ve vlastní advokátní kanceláři na Slovensku (od 2007)
  • Advokátní koncipientka v advokátní kanceláři na Slovensku (2005 – 2006)
  • Právnička na Městském úřadě v Trenčíne, na Slovensku (2004 – 2005)
  • Právnička v společnosti Tatra – Leasing, s.r.o., Tatra Banka Group, Slovensko (2003)
  • Právnička na oddělení koncentrací Protimonopolního úřadu Slovenské republiky (2002 – 2003)
  • Právnička na oboru právních vztahů k zahraničí Ministerstva financí Slovenské republiky (2001 – 2002)

Vzdělání

  • Advokátní licence (2006)
  • JUDr. (Doktorka práv) na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, Slovensko (2011), Téma rigorózní práce: Zajištění závazků v Slovenském právním systému
  • Absolvování studia na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, Slovensko (2001)

Členství

Slovenská advokátní komora (SAK)

Jazyky

slovenský (rodný jazyk), český, německý, anglický

Scroll To Top