Svájc

Svájc

Svájc – Magyarország

Svájci Jog – Magyar Jog

Alapvető jogi szolgáltatásaink

 • Svájci jog: általános jogi tanácsadás
 • Nemzetközi polgári és gazdasági jog
 • Szerződések: polgárjogi és gazdasági szerződések, többek között: adásvételi szerződések, megbízási szerződések, munkajogi szerződések, lízing szerződések, értékesítési hálózattal kapcsolatos szerződések stb
 • Társasági jog (Cégjog), gazdasági társaságok alapítása, módosítása, átalakulása, megszüntetése
 • Nonprofit társaságok (egyesület, alapítvány) alapítása, módosítása, átalakulása, megszüntetése
 • Jogi képviselet csőd-és felszámolási eljárásban, illetve végelszámolási eljárásban
 • Követelések behajtása, jogi igényérvényesítés (panasz, kereset, fellebbezés stb),
 • Családi-és öröklési jog: házassági szerződés, tanácsadás/képviselet házasság felbontása esetén; továbbá örökösödési joggal kapcsolatos tanácsadás, végrendelet szerkesztés,
 • Környezetvédelmi jog
 • Pénzügyi jog, bankjog
 • Ingatlanokkal kapcsolatos jogi ügyek (adásvétel, építési jog stb)
 • Szerzői jog: szellemi tulajdon védelme (szerzők és előadók jogainak érvényesítése- copyright), védjegy; média jog, informatikai jog (internet)
 • Légi közlekedési jog: svájci és nemzetközi repülési jog (EASA szabályok, Chicago Egyezmény / ICAO, Warsaw Egyezmény a nemzetközi légiközlekedésre vonatkozóan, Montreali Egyezmény, Tokio Egyezmény, EU-szabályok) valamint általános jogi tanácsadás repülési joggal és repüléshez kapcsolódó sportokkal kapcsolatban. „Repülő ügyvédünk”, Jaroslav Zuzak különleges szaktudással áll ügyfeleink rendelkezésére.
 • Kártérítési jog, biztosítási jog,
 • Adóügyek
 • Gazdasági bűncselekmények, nemzetközi segítségnyújtás büntető ügyekben, jogi képviselet büntető ügyekben
 • Jogi képviselet Svájcban bírósági és más hatósági eljárásokban; jogi közvetítés (mediation)

Nemzetközi Szolgáltatások

Svájc - Németország - Csehország - Szlovákia - Magyarország - Románia - EU

Ügyvédi irodánk különleges szakértelemmel rendelkezik a svájci jogon kívül még a német, a cseh, a szlovák, a magyar és a román jog területén. Nemzetközi jogászcsapatunk többnyelvű tanácsadással áll az ügyfelek rendelkezésére a fent említett országokkal kapcsolatos, továbbá a több országot érintő jogi ügyekben, valamint nemzetközi gazdasági beruházások esetén. Magyar nyelvű jogi tanácsadással  Dr.iur.Anett Iltanen, Magyarországon végzett ügyvéd várja ügyfeleinket.

Szolgáltatásaink külföldi ügyfeleknek

 • Piacra lépéshez és üzletindításhoz szakmai tanácsadás Svájcban
 • Gazdasági tevékenység székhelyének áthelyezése Svájcba
 • Munkajog, munkaügyi kérdések
 • Gazdasági társaságok, leányvállalatok, kereskedelmi képviseletek, vegyesvállalatok alapítása, módosítása, megszüntetése
 • Nemzetközi gazdasági jog, kereskedelmi jog, ehhez kapcsolódó szerződések, vámügyek
 • Versenyjog
 • Nemzetközi ítéletek végrehajtása
 • Jogi képviselet bírósági és más hatósági ügyekben
 • Követelések behajtása Svájcban, jogi igényérvényesítés (panasz, kereset, fellebbezés)
 • Nemzetközi családi jogi (házassági, válási és örökösödési) ügyek
 • Pénzügyi jog, bankjog
 • Kettős adóztatással kapcsolatos ügyek
 • Bevándorlási, letelepedési ügyek, engedélyek intézése (bevándorlási, letelepedési, munkavégzési), munkajogi és adózási tanácsadás; ingatlanügyek
 • Választottbírásági eljárás és jogi közvetítés (mediation)
 • Ügyintézés balesetekkel és más rendkívüli eseményekkel kapcsolatban