Skip to content

EU

Právní služby – Právo Evropské Unie

  • Evropské soutěžní právo
  • Právo finančních trhů EU
  • EU-letecké právo, předpisy o leteckém provozu a General Aviation, EASA-předpisy, Acceptable Means of Compliance, Guidance Materials, Certification Specifications, atd., přepisy ohledně motorových a bezmotorových letadel, EU-nařízení o právech cestujících v letecké dopravě, atd. Náš létající advokát lic. iur. Jaroslav Rudolf Zuzak, LL.M., Vám poskytne právní poradenství v těchto odvětvích se svými speciálními znalostmi.
  • Právo letecké dopravy a General Aviation EU, EASA Regulations, Acceptable Means of Compliance, Certification Specifications, etc.
  • Evropské právo obchodních společností
  • Právo životního prostředí v EU
  • Energetické právo EU
  • Spotřebitelské právo EU
  • Veřejné zakázky v EU
  • Náboženské a kanonické právo: Naše slovenská advokátka IClic Mgr. Katarína Šangalová, advokátka, PhD. je kvalifikovaná v kanonickém právu a poskytne Vám právní poradenství v těchto oborech se svými speciálními znalostmi.
Scroll To Top