Skip to content

Slovensko

Slovensko - slovenské, mezinárodní a švýcarské právo

Naše advokátní kancelář v Bratislavě

Díky naši kanceláři v Bratislavě Vás můžeme zastupovat přímo na Slovensku.

Slovenské právo

 • Mezinárodní a slovenské obchodní právo  a občanské právo
 • Smluvní právo: kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, pracovní smlouvy, smlouvy o půjčce, mandátní smlouvy, apod.
 • Právo nemovitostí a stavební právo, katastrální řízení
 • Právo obchodních společností, zakládání společností, fůze a akvizice, firemní smluvní agenda
 • Správní právo, vyřizování různých povolení, zastupování před správními orgány
 • Právo duševního vlastnictví, autorské právo a příbuzná práva, ochranné známky, patenty
 • Vymáhání pohledávek, konkurz a restrukturalizace, exekuční řízení
 • Rodinné právo, dědické právo, rozvody, výživné, manželství, péče o dítě
 • Pracovní právo,pracovní právo s mezinárodním prvkem,  zaměstnávání cizinců a různá povolení (pracovní povolení a povolení k pobytu), pracovněprávní spory
 • Daňové právo, zdaňování fyzických a právnických osob, daňová optimalizace, zastupování v řízeních vedených s daňovými úřady
 • Právo sociálního zabezpečení
 • Mimosoudní řešení sporů
 • Ve veškerých oblastech práva nabízíme našim klientům zastupování před soudními a správními orgány Slovenské republiky, jako i před rozhodčími soudy

Přeshraniční právní kauzy

 •  Česká republika - Slovensko - Švýcarsko - EU

Náš mezinárodní tým právníků má mnoho zkušeností s mezinárodními právními kauzami a obchodními projekty, především mezi stranami v České republice, na Slovensku, a ve Švýcarsku. Jsme připraveni Vám poskytnout poradenství v několika jazycích v uvedených právních řádech jako i v právu Evropské Unie.

Naše speciální právní služby pro zahraniční klienty

 • Podpora vstupu na trh a business-start-up v Slovenské republice
 • Zakládání obchodních společností jako i poboček zahraničních společností na Slovensku
 • Celní právo, otázky dvojího zdanění, právo sociálního zabezpečení
 • Vyřizování různých povolení souvisejících s příchodem fyzické nebo právnické osoby na Slovensko
 • Pracovní právo s mezinárodním prvkem, otázky zaměstnávání cizinců, pracovní povolení a povolení k pobytu
 • Vymáhání pohledávek, výkon cizích soudních rozhodnutí na Slovensku, exekuční řízení, konkurz a restrukturalizace
 • Případy mezinárodních rozvodů, výživného, manželských sporů, dědického řízení
 • Nemovitosti v Slovenské republice, zprostředkování koupě a prodeje  nemovitosti pro cizince, zpravování nemovitostí
 • Ve veškerých oblastech práva zastupování před soudy a správními orgány Slovenské republiky

Náboženské a kanonické právo

Naše slovenská advokátka IClic Mgr. Katarína Šangalová, PhD. je kvalifikovaná v kanonickém právu a poskytne Vám právní poradenství v těchto oborech se svými speciálními znalostmi

Scroll To Top