Skip to content

Švýcarsko

Švýcarsko – švýcarské právo

Díky našim kancelářím v Curychu a Schaffhausen Vás můžeme zastupovat přímo ve Švýcarsku.

Naše základní oblasti právních služeb

 • Švýcarské a mezinárodní obchodní a soukromé právo
 • Smluvní právo: kupní smlouvy, distribuční smlouvy, smlouvy o dílo, mandátní smlouvy, pracovní smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o půjčce, atd.
 • Právo nemovitostí, stavební právo
 • Právo obchodních společností, akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, převody a přechody obchodních podílů, zakládání společností, fuze a akvizice, spolkové a nadační právo
 • Zpravování pohledávek, vymáhání pohledávek, konkurzy, restrukturalizace, pozůstalostní řízení, atd.
 • Dědické právo, manželské právo, rozvodové právo, rodinné právo, péče o děti, výživné, poručnictví  a opatrovnictví, závěť, manželské a dědické smlouvy
 • Právo životního prostředí, energetické právo, právo trhu s elektrickou energií, správní právo, veřejné právo
 • Finanční a bankovní právo
 • Mediální právo, internet a IT, soutěžní právo, právo duševního vlastnictví (film, rádio, hudba, autorské právo, ochranné známky)
 • Právo letecké dopravy, národní a mezinárodní aviatické právo: Chicagská smlouva ICAO, Waršavská-, Montrealská- a Tokijská letecká, EU-nařízení o právech cestujících v letecké dopravě, evropská (EASA-) nařízení, Acceptable Means of Compliance, Guidance Material, Certification Specifications, Předpisy o letecké dopravě, General Aviation, bezmotorových letounů, rogalech, paraglidistech, Ecolight-letadla, drony (Unmanned Aerial Vehicles UAV, Unmanned Aircraft Systems UAS), atd. Náš létající advokát lic. iur. Jaroslav Rudolf Zuzak, LL.M., Vám poskytne právní poradenství v těchto odvětvích se svými speciálními znalostmi.
 • Odpovědnost za škodu, pojišťovací právo, zdravotnické právo, zastupování po nehodách
 • Daňové právo
 • Hospodářské trestní právo, mezinárodní právná pomoc v trestních věcech, Schengenské otázky, obhajoba v trestním řízení
 • Ve veškerých oblastech práva: vedení sporů ve Švýcarsku, zastupování před úřady, rozhodcovské spory a mediace

Přeshraniční právní kauzy

 • Švýcarsko – Česká republika - Slovensko 

Náš mezinárodní tým právníků má mnoho zkušeností s mezinárodními právními kauzami a obchodními projekty, především mezi stranami ve Švýcarsku, v České republice a na Slovensku. Jsme připraveni Vám poskytnout poradenství v několika jazycích v uvedených právních řádech jako i v právu Evropské Unie.

Speciální právní služby pro zahraniční klienty

 • Podpora při vstupu na trh a Business-strat-up ve Švýcarsku jako i při přistěhování do Švýcarska
 • Vysílání zaměstnanců do Švýcarska, předpisy o minimální mzdě
 • Zakládání společností, holdingových společností, dceřiných společností, Joint-Ventures
 • Mezinárodní obchod a distribuce, import, export, cla, soutěžní právo
 • Vedení řízení před švýcarskými soudy a zastupování před úřady ve Švýcarsku
 • Zpravování pohledávek ve Švýcarsku, vymáhání pohledávek ve Švýcarsku, vykonatelnost cizích rozhodnutí ve Švýcarsku, přihlašování pohledávek do konkurzů, atd.
 • Mezinárodní dědické řízení a rozvody, otázky výživného
 • Bankovní a finanční právo
 • Medzinárodní otázky dvojího zdanění
 • Cizinecké právo, především pracovní povolení, povolení na pobyt, povolení k usazení se, mezinárodné otázky dvojího zdanění, koupě nemovitosti cizinci, sociální zabezpečení, přicestování do Švýcarska, Schengenské otázky, pracovní pravo, atd.
 • Dopravní nehody, lyžařské nehody, sportovní nehody
 • Rozhodčí řízení a mediace

Další služby

 • Marketing & Právo: Poradenství prostřednictvím našich marketingových spolupracovníků a právníků v otázkách Vašeho marketingového konceptu a reklamních prostředků
 • Family Office Services
Scroll To Top