Skip to content

Švajčiarsko

Advokáti Švajčiarsko

Advokátske kancelárie v Zurichu a Schaffhausen

Vďaka našim kanceláriám v Zurichu a Schaffhausen Vás môžeme zastupovať priamo vo Švajčiarsku.

Švajčiarske a medzinárodné právo

 • Švajčiarske a medzinárodné obchodné právo a súkromné právo
 • Zmluvné právo: kúpne zmluvy, distribučné zmluvy, zmluvy o dielo, mandátne zmluvy, pracovné zmluvy, nájomné zmluvy, zmluvy o pôžičke, atď.
 • Právo nehnuteľností, stavebné právo
 • Právo obchodných spoločností, akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, prevody a prechody obchodných podielov, zakladanie spoločností, fúzie a akvizície, spolokové a nadačné právo
 • Spravovanie pohľadávok, vymáhanie pohľadávok, konkurzy, reštrukturalizácie,  pozostalostné konanie, atď.
 • Dedičské právo, manželské právo, rozvodové právo, rodinné právo, starostlivosť o deti, výživné, poručníctvo a opatrovníctvo, záveť, manželské a dedičské zmluvy
 • Právo životného prostredia, energetické právo, právo trhu s elektrickou energiou, správne právo, verejné právo
 • Finančné a bankové právo
 • Mediálne právo, internet a IT, súťažné právo, právo duševného vlastníctva (film, rádio, hudba, autorské právo, ochranné známky)
 • Právo leteckej dopravy, medzinárodné a národné letecké právo, Chicagsky dohovor, ICAO, Varšavský dohovor, Dohovor z Montrealu a Tokia, nariadenia EU ohľadom práv leteckých pasažierov, európske nariadenia EASA, Acceptable Means of Compliance, Guidance Material, Certification Specifications, predpisy ohľadom leteckej prepravy, General Aviation, vetrone, závesné klzáky, padákové, ecolight lietadlá, drony (Unmanned Aerial Vehicles UAV, Unmanned Aircraft Systems UAS), etc. Náš lietajúci advokát lic. iur. Jaroslav Rudolf Zuzak, LL.M., Vám poradí v týchto odvetviach so svojimi špeciálnymi znalosťami.
 • Zodpovednosť za škodu, poisťovacie právo, zdravotnícke právo, zastupovanie po nehodách
 • Daňové právo
 • Hospodárske trestné právo, medzinárodná právna pomoc v trestných veciach, Schengenské otázky, obhajoba v trestnom konaní
 • Vo všetkých oblastiach práva: Vedenie sporov vo Švajčiarsku, zastupovanie pred úradmi, rozhodcovské spory a mediácia

Cezhraničné právne kauzy:

 • Švajčiarsko – Slovensko - Česká republika - EU

Náš medzinárodný tím právnikov má množstvo skúseností s medzinárodnými právnymi kauzami a obchodnými projektami, predovšetkým medzi stranami vo Švajčiarsku, na Slovensku, a v Českej republike. Sme pripravení poskytnúť Vám poradenstvo v niekoľkých jazykoch v uvedených právnych poriadkoch ako aj v práve Európskej Únie.

Špeciálne právne služby pre zahraničných klientov

 • Podpora pri vstupe na trh a Business-start-up vo Švajčiarsku ako aj pri prisťahovaní sa do Švajčiarska
 • Vysielanie zamestnancov do Švajčiarska, predpisy o minimálnej mzde
 • Zakladanie spoločností, holdingových spoločností, dcérskych spoločností, Joint-Ventures
 • Medzinárdný obchod a distribúcia, import, export, clá a súťažné právo
 • Vedenie konaní pred švajčiarskymi súdmi a zastupovanie pred úradmi vo Švajčiarsku
 • Spravovanie pohľadávok vo Švajčiarsku, vymáhanie pohľadávok vo Švajčiarsku, vykonateľnosť cudzích rozhodnutí vo Švajčiarsku, prihlasovanie pohľadávok do konkurzov, atď.
 • Medzinárodné dedičské konania a rozvody, otázky výživného
 • Bankové a finančné právo
 • Medzinárodné otázky dvojitého zdanenia
 • Cudzinecké právo, predovšetkým pracovné povolenia, povolenia na pobyt, povolenia na usadenie sa, medzinárodné otázky dvojitého zdanenia, kúpa nehnuteľností cudzincami, sociálne zabezpečenie, pricestovanie do Švajčiarska, Schengenské otázky, pracovné právo, atď.
 • Rozhodcovské konanie a mediácia
 • Dopravné nehody, lyžiarske nehody, športové nehody

Ďalšie služby

 • Marketing & Právo: Poradenstvo prostredníctvom našich marketingových spolupracovníkov a právnikov ohľadom Vášho marketingového konceptu a reklamných prostriedkov
 • Family Office Services
Scroll To Top