Skip to content

EU

Právne služby – Právo Európskej Únie

  • Európske súťažné právo
  • Právo finančného trhu EÚ
  • EU- letecké právo, predpisy o leteckej preprave a General Aviation, EASA-predpisy, Acceptable Means of Compliance, Guidance Materials, Certification Specifications, etc., predpisy ohľadom motorových lietadiel, vetroňov, EU-nariadenia o právach leteckých pasažierov, etc. Náš lietajúci advokát lic. iur. Jaroslav Rudolf Zuzak, LL.M., Vám poradí v týchto odvetviach so svojimi špeciálnymi znalosťami.
  • Európske právo obchodných spoločností
  • Právo životného prostredia v EÚ
  • Energetické právo EÚ
  • Spotrebiteľské právo EÚ
  • Verejné obstarávanie v EÚ
  • Náboženské právo a kánonické právo: Naša slovenská advokátka IClic Mgr. Katarína Šangalová, advokátka, PhD. je kvalifikovaná v kánonickom práve a poskytne Vám právne poradenstvo v týchto odvetviach so svojimi špeciálnymi znalosťami
Scroll To Top