Skip to content

lic. iur. Jaroslav Rudolf Zuzak, Rechtsanwalt, LL.M.

Preferované oblasti činnosti

Jaroslav R. Zuzák je na Slovensku a v Českej republike zapísaný ako usadený euroadvokát, a vo Švajčiarsku ako švajčiarsky advokát. Poskytuje právne poradenstvo a zastupuje klientov predovšetkým v oblastiach švajčiarskeho a medzinárodného obchodného práva, zmluvného práva, práva nehnuteľností, nájomného práva, leteckého práva, stavebného práva, práva obchodných spoločností, bankového práva, insolvenčného a konkurzného práva, sútažného práva, dedičského práva, rodinného práva a rozvodov, správného práva, a trestného práva. Ťažisko jeho činnosti tvoria právne vzťahy medzi Švajčiarskom, Slovenskom a Českou republikou, ako napríklad zakladanie spoločností, uzatváranie obchodných zmlúv, kúpa nehnuteľností, vymáhanie dlhov ako aj medzinárodné dedičské prípady alebo rozvody. Zastupuje klientov v súdnych a správnych konaniach. Okrem toho je tiež aktívny v oblasti rozhodcovského konania a pôsobí ako mediátor.

Pracovná činnost

 • SK: usadený euroadvokát
 • CH: švajčiarsky advokát (Rechtsanwalt)
 • CZ: usadený európsky advokát
 • Vedúci partner a zakladateľ advokátskej kancelárie Zuzak Rechtsanwälte AG v Zurichu (CH) a Advokátní kanceláře ZUZÁK, s.r.o. v Prahe (CZ) a Advokátskej kancelárie ZUZÁK, s.r.o. v Bratislave (SK). Predtým majiteľ a zakladateľ advokátskej kancelárie ZUZAK Anwaltskanzlei v Zurichu (od 2006)
 • Právny konzultant vo veľkej švajčiarskej banke (do 2006)
 • Advokát vo veľkej advokátskej kancelárii v Zurichu (do 2005)
 • Konateľ a spoluzakladateľ IT-Spoločnosti (do 2015)

Vzdelanie

 • LL.M. (Master of Laws International) ako aj špecializácia na mediátora (Graduate Certificate in Conflict Resolution) v rámci postgraduálneho štúdia na La Trobe University, Melbourne, Austrália (2004)
 • Advokátske skúšky kantónu Zurich (2003)
 • lic.iur., štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity v Zurichu (ukončenie štúdia 2001)
 • Diploma in Higher Education in Common Law na Law School University of East Anglia v Norwich v Anglicku v rámci študentského výmenného pobytu Erasmus (1997)
 • Jazykový diplom z českého jazyka na Karlovej Univerzite, Česká republika (1995) Cambridge English Proficiency (CPE, 1997), s dodatkovým diplomom pre prekladanie angličtina-nemčina

Členstvá

Slovenská advokátska komora (SAK), Švajčiarska advokátska komora (SAV), Zurišská advokátska komora (ZAV), Česká advokátska komora (ČAK), Obchodná komora Švajčiarsko – Česká Republika (HST), Chamber of Commerce Switzerland – Central Europe (SEC), Odborná skupina obchodného práva ZAV, University of East Anglia Alumni, La Trobe University Alumni, Aero Club Switzerland, Segelfluggruppe Schaffhausen, adt.

Jazyky

Nemecký (materinský jazyk), český (slovenský), anglický, francúzsky

Scroll To Top