Skip to content

Česká Republika

Česká republika - české, mezinárodní a švýcarské právo

Naše advokátní kancelář v Praze

Díky naši kanceláři v Praze Vás můžeme zastupovat přímo v Čechách.

České právo

 • Mezinárodní a české obchodní a občanské právo
 • Smluvní právo: kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, pracovní smlouvy, smlouvy o půjčce, mandátní smlouvy, apod.
 • Právní poradenství při  koupi nemovitostí v České republice
 • Žádosti a různá povolení
 • Poradenství v otázkách týkajících se dědického práva, rodinného práva, péče o děti, výživného, rozvodů
 • Poradenství v otázkách obchodního práva a práva obchodních společností
 • Poradenství v otázkách daňového práva a dvojího zdanění
 • Poradenství v oblastech práva: pracovní právo, právo duševního vlastnictví (ochranné známky, patenty, autorské právo), právo sociálního zabezpečení (zdravotní pojištění, sociální pojištění), pohledávky
 • Spravování pohledávek, především vymáhání pohledávek a exekuce

Přeshraniční právní kauzy

 • Česká republika - Švýcarsko  - Slovensko - EU

Náš mezinárodní tým právníků má mnoho zkušeností s mezinárodními právními kauzami a obchodními projekty, především mezi stranami v České republice a ve Švýcarsku, a na Slovensku. Jsme připraveni Vám poskytnout poradenství v několika jazycích v uvedených právních řádech jako i v právu Evropské Unie.

 

Naše speciální právní služby pro zahraniční klienty

 • Celní právo, otázky dvojího zdanění, právo sociálního zabezpečení
 • Vyřizování různých povolení souvisejících s příchodem fyzické nebo právnické osoby do České republiky
 • Pracovní právo s mezinárodným prvkem, otázky zaměstnávání cizinců, pracovní povolení a povolení k pobytu
 • Případy mezinárodních rozvodů, výživného, manželských sporů, dědického řízení
 • Nemovitosti v Švýcarsku a v České republice, právní poradenství při koupi a prodeji nemovitostí pro cizince, spravování nemovitostí

Další služby:

 • Překlady česko-německé a německo-české, taktéž prostředníctvím soudních tlumočníků
Scroll To Top