lic. iur. Jaroslav Rudolf Zuzak, Rechtsanwalt, LL.M.

Preferované oblasti činnosti

Jaroslav R. Zuzák je ve Švýcarsku zapsán jako švýcarský advokát a v České republice a na Slovensku jako evropský usazený advokát. Poskytuje právní poradenství a zastupuje klienty především v oblastech švýcarského a mezinárodního obchodního práva, smluvního práva, pracovního práva, práva nemovitostí, nájemného práva, leteckého práva, stavebního práva, práva obchodních společností, bankovního práva, insolvenčního a konkursního práva, soutěžního práva, dědického práva, rodinného práva a rozvodů, správního práva, a trestního práva.

Těžiště jeho činnosti tvoří právní vztahy mezi Švýcarskem, Slovenskem a Českou republikou, jako ku příkladu zakládání společností, uzavírání obchodních smluv, koupě nemovitostí, vymáhání dluhů jako i mezinárodní dědické případy nebo rozvody. Zastupuje klienty ve soudních a správních řízeních. Navíc je také aktivní v oblasti rozhodčího řízení a působí jako mediátor.

Pracovní činnost

 • CH: švýcarský advokát
 • CZ: usazený evropský advokát
 • SK: usazený evropský advokát (usadený euroadvokát)
 • Advokát, vedoucí partner a zakladatel advokátní kanceláře Zuzak Rechtsanwälte AG v
  Curychu (CH) a Advokátní kanceláře ZUZÁK, s.r.o. v Praze (CZ) a Advokátskej
  kancelárie ZUZÁK, s.r.o. v Bratislavě (SK). Předtím majitel a zakladatel advokátní
  kanceláře ZUZAK Anwaltskanzlei v Curychu (od 2006)
 • Právní konzultant ve velké švýcarské bance (do 2006)
 • Advokát ve velké advokátní kanceláři v Curychu (do 2005)
 • Jednatel a spoluzakladatel IT-Společnosti (do 2015)

Vzdělání

 • LL.M. (Master of Laws International) jako i specializace na mediátora (Graduate Certificate in Conflict Resolution) v rámci postgraduálního studia na La Trobe University, Melbourne, Australie (2004)
 • Advokátní zkoušky kantonu Curych (2003)
 • lic.iur., stadium práva na Právnické fakultě University v Curychu (ukončení studia 2001)
 • Diploma in Higher Education in Common Law na Law School University of East Anglia v Norwich v Anglii v rámci studentského výměnného pobytu Erasmus (1997)
 • Jazykový diplom z českého jazyka na Karlově universitě, Česká republika (1995)
  Cambridge English Proficiency (CPE, 1997), s dodatkovým diplomem pro překládání anglicky-německy

Členství

Švýcarská advokátní komora (SAV), Curyšská advokátní komora (ZAV), Česká advokátní komora (ČAK), Slovenská advokátní komora (SAK), Obchodní komora Švýcarsko – Česká Republika (HST), Chamber of Commerce Switzerland – Central Europe (SEC), Odborná skupina obchodního práva ZAV, University of East Anglia Alumni, La Trobe University Alumni, Aero Club Switzerland, Segelfluggruppe Schaffhausen, adt.

Jazyky

Německy (mateřština), česky (slovensky), anglicky, francouzsky